hjælp til pårørende til misbrugere

Få den rette hjælp til pårørende til misbrugere på et misbrugscenter

Få den rette hjælp til pårørende til misbrugere på et misbrugscenter

En misbrugsramt familie er sjældent en glad og harmonisk familie. Der vil altid være forskydninger i familielivets balance, når der er et misbrug på spil.

Det er for så vidt ligemeget, hvad objektet for misbruget er. Det er lige så smertefuldt for kæresten eller ægtefællen – og skadeligt for børnene – at skulle dele hjem og hverdag med en ludoman eller en sexafhængig person, som det er at leve sammen med en narkoman eller en alkoholiker.

Et misbrug er et misbrug uanset om der er en substans involveret eller ej. Misbruget handler nemlig sjældent om alkoholen, stoffet, pillerne eller spillet. Det handler om en adfærd, som er egoistisk, hensynsløs og på alle måder uhensigtsmæssig for familie livet. Og derfor handler det for dig som den ansvarlige voksen og forælder om at skride ind over for det afhængigheds betingede misbrug så hurtigt som overhovedet muligt.

Hvordan redder jeg min misbrugsramte familie?

Du har sikkert gjort alt hvad du kunne for at holde sammen på familien, og skærme børnene fra den anden forælders misbrug og afhængighed. Men som regel vil den adfærd man som pårørende til en misbruger tillægger sig, ikke være formålstjenlig på nogen måde. De fleste partnere til misbrugsramte personer vil antage det som kaldes medmisbruger adfærd, som tillader den misbrugsramte at vedligeholde og eskalere sit misbrug. Og dette er ingen smart strategi, hverken over for misbrugeren eller dennes omgivelser.

I stedet bør du opsøge et professionel misbrugscenter med speciale inden for behandling af den aktuelle form for afhængighed. Hos Behandlingscenter Søby Park behandles afhængighed og misbrug efter Minnesota kuren – en evidens baseret behandlingsform med en høj succes rate.

Du kan altid kontakte de dygtige misbrugskonsulenter hos Behandlingscenter Søby Park og få rådgivning og vejledning omkring afvænning af din misbrugsramte partner, samt et tilbud om hjælp til pårørende til misbrugere. Læs mere på behandlingscentersoebypark.dk