CTS anlæg

CTS-anlæg sikrer dig faktisk god komfort og overblik

CTS-anlæg sikrer dig faktisk god komfort og overblik

Vi mennesker er ikke meget for den slags med overvågning, men det hænger nok sammen med, at vi først skal lære at forstå, at tingene bliver opfundet til gavn for os, end at vi skal se dem som modspillere til os mennesker.

Det er da klart, at der gennem tiden har været eksempler på overvågning, der er blevet meldt ud som noget, der er godt for os mennesker, men hvor man rent faktisk har haft den intention, at man ville se, om folkene modarbejdede ens samfund.

Men det har jo været et svaghedstegn på sådan et samfund, når man har grundlæggende mistillid til hinanden, så man er nødt til at holde øje med hinanden, mens andre holder øje med dem, og igen nogle holder øje på disse – og sådan kan det køre i cirkel.

Et CTS-anlæg er udelukkende til gavn

Når man så formår at skabe overvågning i et moderne, vestligt samfund, hvor man vitterligt har det til gavn for menneskeheden, for ellers skulle den kritiske presse, aktindsigt og åbenheden i området nok kunne gøre, at det modsatte blev eksponeret, kun til gavn for os.

I Danmark er vi jo et af de mindst korrupte lande, og selv hvis man i de fleste vestlige lande begyndte at foretage fordækte overvågninger af folk, så ville folkene bag få ødelagt deres karrierer, og det ville trække mange mennesker med ned.

Man tør simpelthen ikke risikere den slags.

Derfor er sådan noget som et CTS-anlæg da også kun skabt til gode formål, selvom beskrivelsen måske kan lyde lidt uhyggelig:

Man kan med sådan et system overvåge en hel bygning fra lokale til lokale, så længe man har givet tilladelse til det.

Dette medfører jo så blandt andet, at man kan finde folk, der er blevet væk, eller man kan nemt lokalisere nogle, der har fået et ildebefindende og kontakte dem, der er nærmest, om at ile til og hjælpe.

Det er blot nogle enkelte goder ved sådan et CTS-anlæg.